De projectoproep in een notendop

DE PROJECTOPROEP 

Deadline: vrijdag 14 december 2018 om 23:59:59

Indiening via info@benefic.eu

Wat wordt gesubsidieerd?

De volgende zero-emissie brandstofcategorieën komen in aanmerking voor subsidiëring: oplaadinfrastructuur voor het snel en ultra snel opladen van elektrische voertuigen, infrastructuur voor elektrische taxi’s en elektrische bussen, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart.

De maximale financiële steun bedraagt 20% van de kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken (in lijn met de CEF-voorwaarden). Alleen de kapitaalinvesteringskosten komen in aanmerking voor subsidie. Overhead-, exploitatie- en operationele kosten niet.  
Per categorie is een maximale subsidie vastgelegd, details hierover zijn opgenomen in de aanvraagdocumenten. De begunstigde dient steeds aan te tonen dat er geen overlap is met andere door de EU gesubsidieerde initiatieven voor het specifieke projectvoorstel. 
 

kosten die in aanmerking komen

 

Toepassingsgebied

De projecten moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en/of Vlaanderen liggen of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Op onderstaande kaart vindt u terug welke snelwegen, knooppunten en havens binnen de scope van deze projectoproep vallen. Een interactieve kaart van het TEN-T kernnetwerk is beschikbaar via deze link.

 

Werkingsgebied BENEFIC

 

Voor wie geldt deze projectoproep?

Zowel publieke als private partijen kunnen via deze projectoproep een voorstel tot subsidiëring indienen.

 

Wat zijn de deadlines?

tijdslijn

Hoe een projectvoorstel indienen?

Projecten kunnen worden ingediend door het ondertekende aanvraagformulier inclusief bijlagen voor het verstrijken van de deadline digitaal te versturen naar info@benefic.eu